Bilans > Okno Bilans otwarcia

Drukuj

Okno Bilans otwarcia

Okno w którym można wprowadzać, poprawiać bądź zatwierdzać Bilans otwarcia pojawia się po wybraniu Dokumenty > Bilans i odpowiedniego polecenia (Wprowadź bilans otwarcia lub Wprowadź obroty rozpoczęcia).

 

Bilans otwarcia rejestruje salda kont na początek roku rozrachunkowego. Oznacza to, że możesz tu wprowadzić kwoty tylko na jedną stronę zapisu. Wyjątkiem są konta pozabilansowe, na które można wpisywać kwoty po obydwu stronach konta.

 

W polu Zespół wskaż pierwsza cyfrę numeru grupy kont, dla których rozpoczynasz wprowadzanie danych. Po wskazaniu nazwy konta w polu Konto możesz wprowadzić po odpowiedniej stronie jego saldo.

 

hmtoggle_plus1        Przyciski poleceń

 

Należy zwrócić uwagę, że poszczególne zespoły w bilansie otwarcia nie działają oddzielnie, stąd w danym momencie bilans otwarcia może wprowadzać tylko jedna osoba.

 

Zobacz także:

Aby wprowadzić bilans otwarcia dla pierwszego roku

Aby wprowadzić bilans otwarcia dla kolejnych lat

Aby wprowadzić transakcje nierozliczone

Aby wprowadzi kwoty w walutach w bilansie otwarcia

Wyznaczanie salda BO