Jak to zrobić? > Tworzenie bilansu otwarcia dla kolejnego roku

Drukuj

Tworzenie bilansu otwarcia dla kolejnego roku

W oknie Bilans otwarcia wybierz przycisk Generuj, aby utworzyć automatycznie bilans otwarcia na podstawie stanu kont zeszłego roku. Przycisk Generuj jest aktywny dopiero przy wprowadzaniu i poprawianiu bilansu otwarcia dla kolejnych lat działalności firmy.

 

Bilans otwarcia dla pierwszego roku pracy z programem