Jak to zrobić? > Wprowadzanie transakcji nie rozliczonej

Drukuj

Wprowadzanie transakcji nierozliczonej

1.Z poziomu okna Bilans otwarcia lub Obroty rozpoczęcia wskaż kontrahentów, dla których będziesz wprowadzał transakcje nierozliczone. Jeśli ustawisz się na pozycji zawierającej w numerze znak „-x-", uaktywni się przycisk Dodaj.

2.Wybierz przycisk Dodaj. Akcja przeniesie się wówczas do okno kartoteki Kontrahenci stali.

3.Wskaż znacznik Marker2 przy tych kontrahentach, dla których wprowadzasz transakcje nierozliczone lub ustaw się na jednym, wybranym kontrahencie.

4.Wybierz przycisk Użyj. Do właściwego okna przepisze się uzupełniony numer konta. W oknie tym zostaną także utworzone pozycje dla kontrahenta lub grupy kontrahentów i dalej możesz wprowadzać stan transakcji nierozliczonych.

5.Wskaż znacznik DROP1 transakcji nierozliczonych lub przycisk Rozrachunki. Akcja przeniesie się do okna Bilans otwarcia....Rozrachunki.

6.Wybierz przycisk Dodaj.

7.Określ stronę i wpisz kwotę, czyli pozostałość do rozliczenia transakcji.

8.Jeśli wprowadzasz transakcję walutową, wprowadź kwotę w walucie i wybierz z opuszczanej listy symbol waluty.

9.Wpisz Datę płatności z dokumentu.

10.Wpisz Datę dokumentu z dokumentu.

11.Wpisz numer dokumentu.

12.W polu oprocentowanie dzienne możesz ustawić przełącznik na oprocentowanie stałe lub ustawowe. Jest to potrzebne do naliczania odsetek w przypadku, gdy transakcja będzie przeterminowana.