Jak to zrobić? > Wprowadzanie bilansu otwarcia dla pierwszego roku pracy z programem

Drukuj

Wprowadzanie bilansu otwarcia dla pierwszego roku pracy z programem

1.W polu Zespół wybierz pierwszą cyfrę numeru grupy kont. Na liście poniżej pojawią się konta, których numer syntetyki zaczyna się od tej cyfry.

Wskaż cyfrę numeru grupy kont.

Wciśnij klawisze (ALT +cyfra), gdzie cyfra jest pierwszą cyfrą numeru grupy kont.

2.Wybierz konto i wpisz saldo konta po odpowiedniej stronie tego konta. Jeśli jest to konto rozrachunkowe, wybierz przycisk Rozrachunki, aby wprowadzić informację o wszystkich nierozliczonych transakcjach dla tego konta. Jeśli wprowadzasz następną kwotę, powtórz działanie z punktu 2.

3.Jeśli chcesz kontrolować poprawność wprowadzanych kwot, możesz wybrać polecenie Suma które umożliwia sumowanie wskazanych kwot.

4.Wybierz przycisk Zapisz, a następnie polecenie Do bufora, aby zachować wprowadzone dane w buforze. Jeśli nie zapiszesz danych, to po zmianie zespołu lub przy opuszczaniu okna program spyta, czy zapisać zmienione dane.

5.Po wprowadzeniu wszystkich danych bilansu wybierz przycisk Zapisz i dalej polecenie Do ksiąg, aby zaksięgować bilans otwarcia.