Okresy płacowe > Planowanie naliczania i zamykania okresów

Drukuj

Planowanie naliczania i zamykania okresów

Użytkownicy z nadanym prawem Konfiguracja automatycznego naliczania/zamykania okresu mogą zaplanować proces naliczania i zamykania okresów. Umożliwia to wykonanie naliczeń w dogodnym dla użytkownika czasie.

 

Aby zaplanować naliczanie okresów płacowych

1.Kliknij pole znajdujące się na dolnym pasku programu.

plano_nalicz_zam_okr

2.W oknie Konfiguracja zadania:

Zaznacz pole Aktywuj automatyczne naliczanie/ zamykanie okresu.

Ustaw datę i czas uruchomienia zadania.

Określ, które okresy zostaną naliczone/zamknięte.

Wybierz wykonywaną operację - Naliczanie lub Zamykanie.

 

Aby zadanie naliczenia/zamknięcia okresów zostało wykonane w zadanym czasie użytkownik powinien być zalogowany w programie.

 

Błędy w trakcie wykonania naliczeń nie przerywają operacji. Podsumowanie naliczeń możesz obejrzeć wykonując raport System wynagrodzeń > Stan naliczeń pracowników w okresach.

 

 

Dowiedz się więcej:

Dodawanie okresów płacowych

Naliczanie okresów

Zamykanie okresów

Otwieranie zamkniętego okresu

Usuwanie okresu

Ustalanie kolejności wypłat

Definiowanie szablonów list płac

Ustalanie domyślnego okresu Definiowanie szablonów list płac