Strona startowa

Drukuj

Dziennik zdarzeń

Dziennik zdarzeń przeznaczony jest do zarządzania zdarzeniami, komunikatami oraz seriami zdarzeń. W dzienniku zebrane są zdarzenia z wszystkich kalendarzy pracowników, firmy i wzorców.

 

Aby otworzyć dziennik zdarzeń kliknij przycisk Zdarzenia [Ctrl+5]. Okno dziennika można otworzyć również za pomocą polecenia z menu podręcznego Dziennik zdarzeń pracownika w kontekście kalendarza pracownika.

 

Akcje na zakładce Zdarzenia:

Wstawianie zdarzeń

Edycja istniejących zdarzeń

Wyświetlenie kalendarza

Usuwanie zdarzeń

Realizowanie zdarzeń

Zbiorcza realizacja zdarzeń

Automatyczne tworzenie zdarzeń, bilansów i rozliczeń

 

Akcje na zakładce Serie:

Definiowanie serii zdarzeń

Edycja istniejących serii zdarzeń

Zakończenie serii zdarzeń

Usuwanie serii zdarzeń

 

Wyszukiwanie i filtrowanie zdarzeń

Wygenerowane dane

 

Na zakładce Komunikaty prezentowane są zdefiniowane dla firmy, wzorców i pracowników komunikaty z wybranego przedziału czasu.