Dziennik zdarzeń > Realizowanie zdarzeń

Drukuj

Realizowanie zdarzeń

Aby zrealizować zdarzenie w oknie Dziennik zdarzeń:

1.Przejdź na zakładkę Zdarzenia.

2.Kliknij prawym przyciskiem myszy na zdarzeniu, które chcesz zrealizować.

3.Z menu podręcznego wybierz polecenie Realizuj.