Dziennik zdarzeń > Edycja istniejących serii zdarzeń

Drukuj

Edycja istniejących serii zdarzeń

Aby zmienić definicję serii zdarzeń:

1.Kliknij przycisk Zdarzenia lub wybierz z górnego menu Funkcje / Zdarzenia (Ctrl+5)

2.W oknie Dziennik zdarzeń, przejdź na zakładkę Serie i wybierz w panelu Kalendarze kalendarz, dla którego zdefiniowana jest seria.

3.Wskaż na liście serię i kliknij przycisk Edytuj.

4.W oknie Seria zdarzeń wprowadź zmiany definicji serii.

5.Zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz.

 

Należy pamiętać, że zmiana definicji serii nie ma wpływu na zdarzenia utworzone przez nią wcześniej.