Dziennik zdarzeń > Automatyczne tworzenie zdarzeń, bilansów i rozliczeń

Drukuj

Automatyczne tworzenie zdarzeń, bilansów i rozliczeń

Każdego dnia przy logowaniu do firmy program proponuje automatyczne wykrycie i utworzenie zdarzeń, bilansów oraz rozliczeń. Wykonanie procedury spowoduje uzupełnienie bilansów oraz utworzenie zdarzeń (wynikających z transakcji lub serii), które powinny być zrealizowane. W ten sposób tworzone są na przykład rozliczenia umów cywilno-prawnych, alimentów, przypomnienia o urlopach pracowników i inne.

 

Proces ten może być też uruchomiony ręcznie:

1.Kliknij przycisk Zdarzenia lub wybierz z górnego menu Funkcje / Zdarzenia (Ctrl+5).

2.W oknie Dziennik zdarzeń kliknij przycisk Aktualizuj.

3.W oknie Data generowania zdarzeń podaj zakres dat, w którym wykryte zostaną zdarzenia, bilanse i rozliczenia.

4.Kliknij przycisk Wyszukaj.

 

Po wykonaniu operacji program przedstawi podsumowanie.