Dziennik zdarzeń > Wstawianie zdarzeń

Drukuj

Wstawianie zdarzeń

Przycisk Dodaj na pasku narzędziowym okna Dziennik zdarzeń otwiera okno wstawiania zdarzeń dla wybranego kalendarza pracownika lub firmy w panelu Kalendarze.

Przy wstawianiu zdarzeń należy pamiętać o prawidłowym ustawieniu daty i czasu trwania wystąpienia zdarzenia. Domyślnie podpowiadana jest aktualna data.