Dziennik zdarzeń > Definiowanie serii zdarzeń

Drukuj

Definiowanie serii zdarzeń

Dzięki zastosowaniu mechanizmu serii zdarzeń program umożliwia automatyczne generowanie zdarzeń w określonych odstępach czasu. Każda seria definiuje pewien schemat, zgodnie z którym zdarzenia są wstawiane do wybranego kalendarza. Uaktywnienie serii sprawia, że użytkownik nie musi pamiętać o konieczności wstawiania kolejnych wystąpień danego zdarzenia – program wstawi je automatycznie w odpowiednim momencie.

 

1.Aby dodać serię zdarzeń:

z okna Dziennik zdarzeń, na zakładce Serie wybierz w panelu Kalendarze kalendarz, dla którego definiowana będzie seria zdarzeń i kliknij przycisk Dodaj (Ctrl+plus z klawiatury numerycznej).

z okna widoku kalendarza Pracownika, Firmy lub Wzorca, kliknij przycisk B_kaleds1 Wstawienie serii zdarzeń.

2.W oknie Seria zdarzeń na zakładce Seria z rozwijanego drzewka Zdarzenia wybierz zdarzenie.

3.W grupie Wzorzec serii ustaw częstotliwość powtarzania zdarzenia.

hmtoggle_plus1Ustawienia - Wzorzec serii

4.W grupie Zakres serii ustaw czas obowiązywania lub liczbę powtórzeń zdarzenia.

hmtoggle_plus1Ustawienia - Zakres serii

5.Na zakładce Zdarzenia w serii ustaw parametry wykonania zdarzenia.

hmtoggle_plus1Ustawienia - zakładka Zdarzenia w serii

6.Kliknij Zapisz.