Dziennik zdarzeń > Wygenerowane dane

Drukuj

Wygenerowane dane

Na zakładce Wygenerowane dane okna Dziennik zdarzeń można prześledzić dane wygenerowane przez procedurę automatycznego generowania zdarzeń, bilansów oraz rozliczeń. Automatycznie okno prezentuje dane z bieżącego dnia, ale możliwe jest wybranie przedziału czasu wpisując daty w pola Od, Do lub wybierając z podręcznego menu domyślny zakres dat.

Wyświetlane na liście dane są oznaczane flagami:

img_kip_flag_white

Dana kadrowa: Aktywna – oznacza to, że dana bilansu, tak jak została utworzona przez program, to znajduje się w historii bilansów pracownika,

img_kip_flag_yellow

Dana kadrowa: Zmienione daty obowiązywania – oznacza to, że użytkownik zmienił datę początkową tego bilansu,

img_kip_flag_blue

Dana kadrowa: Po usunięciu lub edycji rekordu – oznacza, że użytkownik edytował lub usunął daną,

img_kip_flag_red

Dana kadrowa: Usunięta – oznacza, że takiej danej już nie ma w bilansach i została usunięta z bazy, a element historii nie może odnaleźć bilansu.

Flagi niebieska i czerwona to dane nieaktywne (nie istnieją już jako bilanse) i są widoczne dopiero po wyborze opcji Wszystkie dane w menu kontekstowym Wyświetlania. Dane nieaktywne są po to, aby można było ocenić, czy program wygenerował potrzebne bilanse tyle, że potem zostały one usunięte.

 

hmtoggle_plus1Przeglądanie i edycja wygenerowanych danych