Dziennik zdarzeń > Filtrowanie zdarzeń

Drukuj

Filtrowanie zdarzeń

W celu ułatwienia pracy z dziennikiem zdarzeń można skorzystać z opcji filtrowania, aby zawęzić wyświetlane zdarzenia tylko do tych, które aktualnie nas interesują.

 

Podstawowe opcje filtrujące znajdują się powyżej listy zdarzeń i są to:

Status – zawęża wyświetlane zdarzeń na podstawie statusu ich realizacji oraz czasu wystąpienia.

hmtoggle_plus1Statusy zdarzeń

Od, Do – przedział czasu, z którego wyświetlane są zdarzenia.

 

Filtrowanie przy pomocy kalendarzy

Panel Kalendarze umożliwia wybór kalendarza (lub grupy kalendarzy), z którego wyświetlone zostaną zdarzenia. Gdy wskazany jest katalog główny Hierarchia kalendarzy, wówczas prezentowane są wszystkie zdarzenia, niezależnie od tego, do którego kalendarza zostały wstawione.

Drzewko Hierarchia kalendarzy zawiera kalendarze:

firmy w katalogu Globalne,

wszystkie kalendarze pracowników zgodnie ze strukturą katalogów z okna Pracownicy,

wzorców.

 

Filtrowanie za pomocą kryteriów

Aby określić bardziej złożone parametry filtrowania, należy zdefiniować kryterium wyboru zdarzeń.

Aby dodać nowe kryterium:

1.Kliknij przycisk Zdarzenia.

2.W oknie Dziennik zdarzeń kliknij przycisk b_dodaj_s znajdujący się w panelu Kryteria.

3.W oknie Kryterium wyboru zdarzeń określ parametry filtra.

hmtoggle_plus1Dostępne kryteria

4.Kliknij Zapisz.

 

Wyszukiwanie według kryteriów nie jest dostępne dla Serii zdarzeń.