Dziennik zdarzeń > Zakończenie serii zdarzeń

Drukuj

Zakończenie serii zdarzeń

Zakończenie serii zdarzeń bez ustalonej daty końcowej.

1.Kliknij przycisk Zdarzenia.

2.W oknie Zdarzenia przejdź na zakładkę Serie.

3.Wybierz serię, którą chcesz zakończyć.

4.Z menu podręcznego wybierz polecenie Zakończ serię zdarzeń.

5.W oknie Zakończenie serii zdarzeń podaj datę zakończenia serii.

6.Jeśli chcesz usunąć wszystkie zdarzenia serii z datą późniejszą niż jej zakończenie zaznacz Usuwanie zdarzeń po dacie zakończenia serii.

7.Kliknij przycisk Zatwierdź.

 

Jeśli seria posiada zdefiniowaną datę jej ustania wtedy polecenie Zakończ serię zdarzeń nie będzie dostępne. Aby zmienić datę zakończenia serii:

1.Kliknij przycisk Zdarzenia.

2.W oknie Zdarzenia przejdź na zakładkę Serie.

3.Wybierz serię, której datą zakończenia chcesz zmienić i kliknij przycisk Edytuj.

4.W oknie Seria zdarzeń ustaw datę koniec w dniu.

5.Kliknij przycisk Zapisz.

 

Zmiana daty zakończenia serii nie usuwa zdarzeń, które zostały już utworzone.