Dziennik zdarzeń > Zbiorcza realizacja zdarzeń

Drukuj

Zbiorcza realizacja zdarzeń

W przypadku konieczności realizacji większej ilości zdarzeń dla grupy pracowników, można skorzystać ze zbiorczej realizacja zdarzeń w dzienniku zdarzeń. W tym celu:

1.Kliknij przycisk Zdarzenia [Ctrl+5].

2.W oknie Dziennik zdarzeń zaznacz zdarzenia do zrealizowania (niezrealizowane - N lub oczekujące - O).

3.Z pod prawego przycisku myszy wybierz Zbiorcza realizacja.

4.Jeśli wybrane zostały zdarzenia różnych rodzajów to w oknie Grupowa realizacja zdarzeń rozwiń listę Zdarzenie i wybierz rodzaj, który chcesz zbiorczo zrealizować.

5.Wybierz przycisk Zatwierdź. Zdarzenia zostaną kolejno realizowane, wyświetlając standardowe dla nich okna dialogowe.

 

Jeśli realizowana akcja wymaga uzupełnienie danych kadrowych otwierane jest okno umożliwiające zbiorczą edycję danych lub transakcji.