Dziennik zdarzeń > Usuwanie zdarzeń

Drukuj

Usuwanie zdarzeń

Aby usunąć zdarzenie:

1.W oknie Dziennik zdarzeń na zakładce Zdarzenia wybierz zdarzenie.

2.Kliknij przycisk Usuń (Ctrl+szary minus).

 

Zdarzenia można również usuwać bezpośrednio z kalendarzy.