Elementy kadrowo-płacowe > Definicja elementu - edycja > Definicja elementu - Atrybuty > Typ elementu - Parametr dla innych elementów wynagrodzeń - progi podatkowe

Drukuj

Typ elementu – Parametr dla innych elementów wynagrodzeń – progi podatkowe

Atrybuty

Przechodzi do następnego miesiąca – jeśli to pole wyboru zostanie zaznaczone, to element automatycznie przechodzi do systemu wynagrodzeń w następnym okresie płacowym (w trakcie dodawania okresu płacowego na podstawie innego okresu).

 

Element ukryty – zaznaczenie tego pola powoduje, iż element ten nie będzie pokazywany w oknach dostępnych elementów, z wyjątkiem głównego okna Elementy.

 

Zasięg wartości – pozwala ustalić czy wartość elementu jest wartością:

indywidualną – wartość elementu będzie dostępna tylko dla zestawów elementów Pracownik – definicje,

ogólnodostępną – wartość elementu będzie dostępna dla zestawów elementów Pracownik – definicje oraz Firma – definicje,

tylko globalną – wartość elementu będzie dostępna tylko dla zestawów elementów Firma – definicje.