Elementy kadrowo-płacowe > Definicja elementu - edycja > Definicja elementu - Atrybuty > Typ elementu - Parametr dla innych elementów wynagrodzeń - element słownika

Drukuj

Typ elementu – Parametr dla innych elementów wynagrodzeń – element słownika

Atrybuty

Przechodzi do następnego miesiąca – jeśli to pole wyboru zostanie zaznaczone, to element automatycznie przechodzi do systemu wynagrodzeń w następnym okresie płacowym (w trakcie dodawania okresu płacowego na podstawie innego okresu).

 

Element ukryty – zaznaczenie tego pola powoduje, iż element ten nie będzie pokazywany w oknach dostępnych elementów, z wyjątkiem głównego okna Elementy.

 

Stosuj wartość domyślną – dzięki temu atrybutowi program przyjmie wartość domyślną dla danego parametru, o ile tej wartości nie wpiszemy sami. Jeżeli zaznaczymy ten atrybut i nie podamy wartości dla danego parametru lub elementu kadrowego, to program przyjmie do obliczeń:

dla liczb rzeczywistych – wartość zero,

dla ułamka zwykłego – wartość 1,

dla parametru lub elementu kadrowego typu napis – pusty napis,

dla parametru lub elementu kadrowego typu element słownika – domyślny element,

dla parametru lub elementu kadrowego typu data – pustą (nieustawioną) datę.

Jeżeli atrybut nie jest zaznaczony i nie zostanie podana wartość dla danego parametru, to program nie pozwoli na naliczenie i zamknięcie danego okresu płacowego.

 

Słownik – rozwijana lista umożliwia wybór słownika, z którego ma korzystać tworzony element.

 

Zasięg wartości

Pozwala ustalić czy wartość elementu jest wartością:

indywidualną – wartość elementu będzie dostępna tylko dla zestawów elementów Pracownik – definicje,

ogólnodostępną – wartość elementu będzie dostępna dla zestawów elementów Pracownik – definicje oraz Firma – definicje,

tylko globalną – wartość elementu będzie dostępna tylko dla zestawów elementów Firma – definicje.

 

Pobieranie wartości

Przy podsumowaniach – rozwijana lista pozwala wybrać zachowanie elementu przy podsumowaniach, możliwe jest ustawienie:

Sumuj wartości przy grupowaniu okresów oraz przy grupowaniu pracowników – wybranie tej opcji powoduje, że program przy tworzeniu podsumowań i raportów dla grupy pracowników lub przy grupowaniu okresów sumuje wartości tego elementu dla tych pracowników lub wybranego przedziału czasu.

Sumuj wartości tylko przy grupowaniu pracowników – wybranie tej opcji powoduje, że program przy tworzeniu podsumowań i raportów dla grupy pracowników wartości tego elementu dla tych pracowników.

Nie sumuj wartości – wybranie tej opcji powoduje, że program przy tworzeniu podsumowań i raportów dla grupy pracowników lub przy grupowaniu okresów nie sumuje wartości tego elementu dla tych pracowników lub wybranego przedziału czasu.

Suma wartości przy grupowaniu okresów liczona formułą – do wyliczenia sumy wartości zgrupowanej wykorzystywana będzie formuła elementu.

Suma wartości przy grupowaniu okresu uwzględnia jedną wartość według dat bazowych – wyliczenie sumy zostanie wykonane według wartości w okresach bazowych.

Suma wartości przy grupowaniu okresu uwzględnia jedną wartość według daty ZUS – wyliczenie sumy zostanie wykonane według wartości w okresach ZUS.

Suma wartości przy grupowaniu okresu uwzględnia jedną wartość według daty POD – wyliczenie sumy zostanie wykonane według wartości w okresach podatkowych.