Elementy kadrowo-płacowe > Definicja elementu - edycja > Definicja elementu - Atrybuty > Typ elementu - Element kadrowy zgrupowany

Drukuj

Typ elementu – Element kadrowy zgrupowany

Atrybuty

Element wielowartościowy (progi) – zaznaczenie tego pola umożliwia definiowanie takich cech, jak wartość zależna od przekroczenia pewnego progu.

 

Dopuszczalne wiele wartości dziennie – zaznaczenie tego atrybutu pozwala wprowadzić w danym dniu wielu wartości dla danego elementu kadrowego.

 

Unieważnij przy rozwiązaniu umowy – wraz z rozwiązaniem umowy o pracę obowiązywanie tego elementu zostanie zakończone.

 

Posiada formułę płacową – pozwala dodać formułę płacową dla elementu.

 

Inicjalizacja wartościami innych danych – umożliwia dodanie elementów inicjalizujących na zakładce Dołączanie.

 

Dodawanie wartości w zamkniętym okresie – pozawala na dodawanie wartości elementów w zamkniętych okresach.

 

Nie dołączaj argumentów – w formule obliczeniowej definiowanego elementu używamy innych elementów jako części składowych formuły (argumentów), połączonych odpowiednim działaniem. Kiedy ten element jest wykorzystywany w systemie wynagrodzeń, program automatycznie dodaje do systemu, oprócz zdefiniowanego elementu również jego argumenty. Po zaznaczeniu tego atrybutu na zakładce Wartości znajdzie się jedynie element wynikowy. Pomimo zaznaczenia tego atrybutu argument może jednak zostać pokazany, jeśli:

argument ma wartość niepoprawną (np. „#UJEMNA"),

argument jest parametrem i nie ma określonej wartości dla wzorca lub globalnie.

 

Nie przeliczaj automatycznie w zamkniętym okresie – ustawienie opcji wyłącza przeliczane wartości znajdujących się w zamkniętych okresach. Jeśli dla elementu ustawiona jest opcja Dodawanie wartości w zamkniętym okresie, wtedy wartości elementu przeliczane będą do miesiąca przed pierwszym otwartym okresem.

 

Obsługa transakcji

Określa element kadrowy zgrupowany jako obsługujący:

Rozpoczęcie transakcji kwotowej  

Rozpoczęcie transakcji ilościowej

Rozliczenie transakcji kwotowej

Rozliczenie transakcji ilościowej

 

Zasięg wartości

Pozwala ustalić czy wartość elementu jest wartością:

indywidualną – wartość elementu będzie dostępna tylko dla pracowników,

ogólnodostępną – wartość elementu będzie dostępna dla pracowników i firmy,

tylko globalną – wartość elementu będzie dostępna tylko dla firmy.

 

Sygnalizuj brak wartości

Zgodnie z ustawieniami atrybutów – informacje o braku wartości atrybutu będą wykonywane zgodnie z jego konfiguracją.

Nie sygnalizuj – elementy znajdujące się w tym zestawie nie będą sygnalizowały braku wartości.

 

Pobieranie wartości

Rozstrzyganie przy wieloznaczności – określa, jaka wartość ma być pobrana w przypadku wystąpienia wielu wartości w okresie.

Wartości wg dat okresu – określa według jakiego okresu (kadrowego, płacowego ZUS) pobierana będzie wartość elementu.