Elementy kadrowo-płacowe > Definicja elementu - edycja > Definicja elementu - Atrybuty > Typ elementu - Atrybut elementu kadrowego zgrupowanego - data

Drukuj

Typ elementu – Atrybut elementu kadrowego zgrupowanego – data

Atrybuty

Element ukryty – zaznaczenie tego pola powoduje, iż element ten nie będzie pokazywany w oknach dostępnych elementów, z wyjątkiem głównego okna Elementy.

 

Stosuj wartość domyślną – dzięki temu atrybutowi program przyjmie wartość domyślną dla danego parametru lub elementu kadrowego, o ile tej wartości nie wpiszemy sami. Jeżeli zaznaczymy ten atrybut i nie podamy wartości dla danego parametru lub elementu kadrowego, to program przyjmie do obliczeń:

dla liczb rzeczywistych – wartość zero,

dla ułamka zwykłego – wartość 1,

dla parametru lub elementu kadrowego typu napis – pusty napis,

dla parametru lub elementu kadrowego typu element słownika – domyślny element,

dla parametru lub elementu kadrowego typu data – pustą (nieustawioną) datę.

Jeżeli atrybut nie jest zaznaczony i nie zostanie podana wartość dla danego parametru, to program nie pozwoli na naliczenie i zamknięcie danego okresu płacowego.

 

Sygnalizuj brak wartości

Opcja określa jak program ma obsługiwać element przy naliczaniu, gdy jego wartość nie została uzupełniona:

zawsze – brak wartości będzie sygnalizowany nawet, gdy pracownik nie jest zatrudniony,

tylko w okresie zatrudnienia – brak wartości będzie sygnalizowany tylko, gdy pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę,

nie sygnalizuj – brak wartości nie będzie sygnalizowany.

 

Pobieranie wartości

Rozstrzyganie przy wieloznaczności – określa, która wartość ma być pobrana w przypadku wystąpienia wielu wartości w okresie.

Sumuj w przypadku wielu wystąpień – opcja niedostępna dla elementów typu data.