Kartoteka towarów > Towar

Drukuj

Okno Towar

W programie Handel rozróżnia się towary czterech typów: artykuł, usługa, komplet, zestaw. Każdy z tych typów towarów jest nieco inaczej definiowany.

 

Artykuł

Typ artykuł obejmuje te wszystkie towary, które są objęte gospodarką magazynową. Dane o towarze tego typu są podzielone między strony. Przyciski narzędziowe są na wszystkich stronach takie same. Aby uzyskać informacje o konkretnej stronie, należy kliknąć jej nazwę.

Przyciski narzędziowe

Strona Towar

Strona Ceny

Strona Parametry

Strona Pozostałe

 

Usługa

Towary typu usługa nie są objęte gospodarką magazynową, dlatego też okno towaru zawiera w tym przypadku mniej danych i nie jest konieczne wydzielanie osobnej strony zawierającej informacje o cenach. Przy zakupie usługi podpowiadana jest cena bazowa. Na dokumentach importowych (DIM i WNT) można dla usług wprowadzić cenę walutową. Przyciski narzędziowe są na wszystkich stronach takie same. Aby uzyskać informacje o konkretnej stronie, należy kliknąć jej nazwę.

Przyciski narzędziowe

Strona Towar

Strona Parametry

Strona Pozostałe

 

Komplet

Towar typu komplet jest towarem złożonym, definiowanym poprzez listę tworzących go innych towarów. W skład kompletu mogą wchodzić towary każdego typu. Dane o towarze tego typu są podzielone między strony: Towar, Ceny, Parametry, Pozostałe. Przyciski narzędziowe są na wszystkich stronach takie same. Aby uzyskać informacje o konkretnej stronie, należy kliknąć jej nazwę.

Przyciski narzędziowe

Strona Towar

Strona Ceny

Strona Parametry

Strona Pozostałe

 

Zestaw

Towar typu zestaw jest towarem złożonym, definiowanym poprzez listę tworzących go innych towarów. W skład zestawu mogą wchodzić towary każdego typu – artykuły, usługi, a także inne zestawy. Cena zestawu jest sumą cen jego składowych, dlatego też w oknie danych towaru tego typu brak danych o cenach. Przyciski narzędziowe są na wszystkich stronach takie same. Aby uzyskać informacje o konkretnej stronie, należy kliknąć jej nazwę.

Przyciski narzędziowe

Strona Towar

Strona Parametry

Strona Pozostałe