Kartoteka towarów > Towar > Komplet - zakładka Parametry

Drukuj

Komplet - zakładka Parametry

Strona ta zawiera pozostałe dane o towarze:

Kod towaru

Unikalny symbol towaru identyfikujący go na listach.

 

Rodzaj

Informacja o przynależności towaru do rodzaju towarów. Wartość tego pola można zmieniać, przenosząc tym samym towar do innego rodzaju.

 

Katalog

Informacja o położeniu towaru w strukturze katalogów. Wartość tego pola można zmieniać, przenosząc tym samym towar do innego katalogu.

 

Znacznik

Graficzny znacznik wyróżniający i ułatwiający szybkie odnalezienie towarów. Znacznik ten może być modyfikowany również na liście towarów.

 

Księgowania

FK - Identyfikator towaru w programie Finanse i Księgowość

parametr - Parametr księgowania dla towar

 

Nazwa fiskalna

Umożliwia wpisanie odrębnej nazwy towaru dla urządzeń fiskalnych. Wypełniając je należy przestrzegać wymagań dotyczących nazwy towaru (długość, dopuszczalne do użycia znaki) określonych w dokumentacji urządzenia fiskalnego.

W polu nazwa fiskalna można również zastosować następujące makra:

#K kod towaru

#N nazwa towaru

#s nazwa stawki

#s+ nazwa stawki (tylko, gdy stawka inna niż w towarze)

#S opis stawki

#S+ opis stawki (tylko, gdy stawka inna niż w towarze)

Zastosowanie makr w nazwie fiskalnej towaru umożliwia między innymi fiskalizację dokumentów sprzedaży tego samego towaru, ale z różnymi stawkami podatkowymi. Dla przykładu makra #s nazwa stawki oraz #S opis stawki dodają do nazwy fiskalnej odpowiednią nazwę / opis stawki VAT. W sytuacji zastosowania makr #s+ oraz #S+ na drukarkę fiskalną, razem z nazwą fiskalną wysyłane są nazwa / opis stawki VAT, ale tylko wtedy, kiedy są one różne od stawki kartotekowej towaru.