Kartoteka towarów > Towar > Komplet - zakładka Towar

Drukuj

Komplet - zakładka Towar

Strona ta zawiera podstawowe dane o towarze:

 

Kod towaru

Unikalny symbol towaru identyfikujący go na listach. Podobnie jak przyciski narzędziowe, jest on widoczny na wszystkich stronach.

 

Nazwa

Pole to zawiera pełną nazwę rejestrowanego towaru.

 

Typ towaru

Można tu wybrać jeden z typów towarów obsługiwanych przez program.

 

jm

W polu tym można wybrać jedną z jednostek miary opisanej w słowniku. Dla każdego towaru można zdefiniować trzy jednostki miary: j, oraz dwie jednostki dodatkowe, będące jej wielokrotnościami. Ilości towarów w dokumentach można wyrażać w dowolnej z tych jednostek. W przypadku wpisania w pole nazwy, której brak w słowniku jednostek miar, otworzy się okno Jednostka miary, umożliwiając dopisanie tej jednostki do słownika. Ilości elementów wchodzących w skład kompletu podawane są w jednostkach domyślnych poszczególnych elementów. Ilości elementów wchodzących w skład kompletu podawane są w jednostkach domyślnych poszczególnych elementów.

 

Kod paskowy

Kod paskowy towaru (do 40 znaków).

 

VAT

W polu tym można wybierać stawkę procentową podatku VAT.

 

PKWiU

W polu tym można podać symbol klasyfikacji PKWiU.

 

PCN

W tym polu można wybrać ze słownika kod PCN. Format pola: xxxx-xx-xx-xx. Kody te są konieczne do prowadzenia unijnych zasad raportowania obrotu towarowego z innymi krajami UE.

 

JPK_V7

Rozwijana lista wyboru grupy towarowej definiowana na potrzeby deklaracji JPK_V7.

 

Elementy kompletu

Każdy element kompletu jest opisany polami Kod i Ilość. Podczas edycji kompletu kliknięcie przycisku z prawej strony pola kod otwiera okno, umożliwiające wybór elementu z listy towarów, otwarcie okna kartoteki towarów lub wpisanie do tej kartoteki nowego towaru.