Kartoteka towarów > Towar > Zestaw - zakładka Towar

Drukuj

Zestaw - zakładka Towar

Strona ta zawiera podstawowe dane o towarze :

Kod towaru

Unikalny symbol towaru identyfikujący go na listach. Podobnie jak przyciski narzędziowe, jest on widoczny na wszystkich stronach.

 

Nazwa

Pole to zawiera pełną nazwę rejestrowanego towaru.

 

Typ towaru

Można tu wybrać jeden z typów towarów obsługiwanych przez program.

 

Kod paskowy

Kod paskowy towaru (do 40 znaków).

 

PKWiU

W polu tym można podać symbol klasyfikacji PKWiU.

 

Elementy zestawu

Każdy element zestawu jest opisany polami Kod, Ilość i Jm. Podczas edycji zestawu kliknięcie przycisku z prawej strony pola kod otwiera okno, umożliwiające wybór elementu z listy towarów, otwarcie okna kartoteki towarów lub wpisanie do tej kartoteki nowego towaru. Ilości elementów wchodzących w skład zestawu podawane są w jednostkach domyślnych poszczególnych elementów.