Kartoteka towarów > Towar > Zestaw - zakładka Parametry

Drukuj

Zestaw - zakładka Parametry

Strona ta zawiera dane o położeniu towaru w strukturze katalogów oraz o jego przynależności do rodzaju towarów. Można tu także dołączyć graficzny znacznik wyróżniający i ułatwiający szybkie odnalezienie towarów. Znacznik ten może być modyfikowany również na liście towarów.