Sprzedaż > Kartoteka dokumentów sprzedaży

Drukuj

Kartoteka dokumentów sprzedaży

Kartoteka ta grupuje dane dotyczące dokumentów sprzedaży. Lista z prawej strony wyświetla zawartości wybranego z lewej strony katalogu, rodzaju lub wyboru.

Grupowanie danych w katalogach

Grupowanie danych według kryteriów wyboru

Grupowanie danych według rodzaju

 

Wyświetlenie pozycji listy należących do katalogu, wyboru lub rodzaju wskazanego na drzewku następuje dopiero po jego wybraniu. Sposób prezentacji danych dokumentu na liście zależy od tego, w jakim stanie znajduje się dokument:

nierozliczony – pismo pogrubione

anulowany – pismo pochyłe

wyeksportowany do programu finansowo - księgowego - oznaczony gwiazdką (*)

pozostałe dokumenty – pismo zwykłe

 

przycisk LISTAPRZ2

Znajdujący się z lewej strony nagłówka listy przycisk służy do przełączania zaznaczenia (z zaznaczonych na nie zaznaczone lub z nie zaznaczonych na zaznaczone) wszystkich pozycji na liście.

przycisk Nowy

Otwiera okno Wprowadzanie nowego dokumentu

przycisk Operacje

Wyświetla listę operacji dostępnych w kartotece.

hmtoggle_plus1Operacje w kartotece dokumentów sprzedaży

przycisk Zestawienia

Wyświetla listę poleceń i zestawień dostępnych w kartotece.

hmtoggle_plus1Zestawienia dla dokumentów sprzedaży

przycisk Bufor

Otwiera okno kartoteki bufora, w której przechowywane są dokumenty w trakcie tworzenia (przed wystawieniem) oraz wystawione dokumenty zamówień (własne i obce).

 

Wykresy

Klawisze skrótów

 

Zobacz także:

Jak to zrobić - dokumenty

Wystawianie dokumentów sprzedaży

Operacje na wystawionym dokumencie sprzedaży

Dokumenty handlowe i magazynowe

Wykonaj raport