Jak to zrobić? > Dokumenty > Grupowanie - wybory

Drukuj

Grupowanie danych wg wyborów

Wybór umożliwia grupowanie i porządkowanie danych według określonych przez użytkownika kryteriów. Program zawiera narzędzia do definiowania wyborów oraz zestaw wyborów predefiniowanych (np. dokumenty nie rozliczone, przeterminowane itp.). Każde zdefiniowane przez użytkownika kryterium może być zapisane pod własną nazwą do wielokrotnego wykorzystania. Zaznaczenie konkretnego kryterium w oknie kartoteki powoduje wybranie spośród wszystkich zawartych w kartotece danych tylko tych, które spełniają narzucony warunek.

 

Elementy drzewka wyborów

Wybór według jednego kryterium

Wybór według wielu kryteriów

Interpretacja wartości kryteriów wyszukiwania w polach na oraz od i do

 

hmtoggle_plus1Definiowanie kryterium wyboru
hmtoggle_plus1Edycja kryterium wyboru
hmtoggle_plus1Usuwanie kryterium wyboru