Sprzedaż > Raporty okresowe

Drukuj

Raporty okresowe

Okno otwierane jest kartoteki Sprzedaż przyciskiem Operacje > Raporty okresowe i zawiera automatycznie generowane dokumenty zbiorcze dla paragonów. Podwójne kliknięcie w dokument zbiorczy otwiera okno z listą paragonów wchodzących w jego skład.

 

Przycisk Opcje otwiera ponownie dialog wyboru parametrów dla prezentowanego zestawienia raportów okresowych:

 

img_hm_ro_08

 

Operacje

W menu pod przyciskiem Operacje dostępne są polecenia:

Integracja z FK-a

Umożliwia przesyłanie dokumentów bezpośrednio do bufora programu Finanse i Księgowość. Aby było to możliwe, oba programy muszą być zainstalowane w ramach tej samej sieci; ponadto konieczne jest zainstalowanie Obiektu integracji.

 

Aby wraz z wysyłanymi księgowaniami raportów okresowych dołączyć również księgowania dokumentów magazynowych należy w na dialogu ustawień eksportu zaznaczyć parametr Równoległe księgowania magazynowe. Dodatkowy parametr Twórz dekrety zbiorcze włącza sumowanie księgowań (dla tych samych kont) dokumentów magazynowych w jeden dekret.

 

Eksport danych

Umożliwia eksport w formacie 3.0.

 

Zmiana numeru raportu

Otwiera okno zmiany numeracji wybranego raportu okresowego.

 

Zmiana schematu księgowania

Otwiera okno zmiany schematu księgowania wybranego raportu okresowego.