Jednolity plik kontrolny (JPK) > Lista raportów JPK

Drukuj

Lista raportów JPK

Okno Lista raportów JPK wywoływane jest w oknach kartotek Sprzedaż, Zakup i Magazyn poleceniem Operacje > Lista raportów JPK.

 

Okno zawiera listę utworzonych raportów JPK i umożliwia:

wysyłkę raportów JPK do Ministerstwa Finansów,

pobranie poświadczenia UPO,

wydruk poświadczenia UPO.

 

Okno jest dostępne, gdy w systemie zainstalowany został program Symfonia 2.0 e-Deklaracje.

 

Więcej informacji o obsłudze wysyłki raportów JPK można znaleźć w pomocy programu e-Deklaracje.

 

Zobacz także:

Jednolity plik kontrolny (JPK)