Skróty klawiszowe > Klawisze skrótów dla listy dokumentów

Drukuj

Klawisze skrótów dla listy dokumentów

Aby:

Należy nacisnąć:

Otworzyć okno zawierające listę dokumentów w buforze        

Ctrl+B

Wyświetlić listę dostępnych zestawień        

Alt+S

Wyświetlić listę dostępnych operacji        

Alt+E

Otworzyć okno wystawiania dokumentu        

Ctrl+D

Dołączyć notatkę        

Ctrl+N

Zaznaczyć kolejne elementy listy

Shift +strzałka

Zaznaczyć wybrane elementy listy        

Ctrl+strzałka,  po wybraniu pozycji Ctrl+spacja

Przełączyć zaznaczenie wszystkich elementów listy

Ctrl+A  

Przełączyć zaznaczenie wybranych (zaznaczonych) elementów listy

Ctrl+O

Przełączyć zaznaczenie bieżącego elementu listy        

Ctrl+spacja