Gospodarka magazynowa > Kartoteka dokumentów magazynowych

Drukuj

Kartoteka dokumentów magazynowych

Kartoteka ta grupuje dane dotyczące dokumentów magazynowych. Lista z prawej strony wyświetla zawartości wybranego z lewej strony katalogu, rodzaju lub wyboru.

Grupowanie danych w katalogach

Grupowanie danych według kryteriów wyboru

Grupowanie danych według rodzaju

 

Wyświetlenie pozycji listy należących do katalogu, wyboru lub rodzaju wskazanego na drzewku następuje dopiero po jego wybraniu. Sposób prezentacji danych dokumentu na liście zależy od tego, w jakim stanie znajduje się dokument:

nierozliczony – pismo pogrubione

anulowany – pismo pochyłe

wyeksportowany do programu finansowo - księgowego - oznaczony gwiazdką (*)

pozostałe dokumenty – pismo zwykłe

 

przycisk LISTAPRZ2

Służy do przełączania zaznaczenia (z zaznaczonych na nie zaznaczone lub z nie zaznaczonych na zaznaczone) wszystkich pozycji na liście.

przycisk Nowy

Otwiera okno Wprowadzanie nowego dokumentu

przycisk Operacje

Wyświetla listę operacji dostępnych w kartotece

hmtoggle_plus1Operacje w kartotece dokumentów magazynowych

przycisk Zestawienia

Wyświetla listę poleceń i zestawień dostępnych w kartotece.

przycisk Bufor

Otwiera okno kartoteki bufora, w której przechowywane są dokumenty w trakcie tworzenia (przed wystawieniem) oraz wystawione dokumenty zamówień (własne i obce).

 

Klawisze skrótów

 

Zobacz także:

Jak to zrobić - dokumenty

Wystawianie dokumentów magazynowych

Operacje na wystawionym dokumencie magazynowym

Dokumenty handlowe i magazynowe