O programie > Użytkownicy programu > Jak to zrobić - Administrator

Drukuj

Jak to zrobić - Administrator

Archiwizacja i odtwarzanie danych

Tworzenie kopii bezpieczeństwa

Odtwarzanie danych z kopii bezpieczeństwa

 

Czynności związane z firmą

Zakładanie nowej firmy

Dołączanie firmy

Odłączanie firmy

Kontrola poprawności danych

Otwieranie firmy

Usuwanie firmy

Zakończenie pracy z firmą

Zmiana firmy w trakcie pracy

 

Grupowanie danych

Grupowanie danych w katalogach

Grupowanie danych według rodzajów

 

Wymiana danych

Eksport danych z kartoteki

Import danych (format 3.0)

Eksport dokumentów do Connect

 

Ustawienia