Strona startowa

Drukuj

Tworzenie kopii bezpieczeństwa - procedura

W tym oknie dialogu należy ustalić parametry przeprowadzenia archiwizacji danych firmy.

 

Firma
Z opuszczanego pola listy należy wybrać firmę, której dane będą archiwizowane. Program podpowiada ostatnio wykorzystywaną firmę

 

Plik archiwum
W tym polu należy wpisać nazwę pliku kopii bezpieczeństwa wraz ze ścieżką dostępu. Można wybrać przycisk polecenia Przeglądaj... i w otwartym oknie dialogu Plik archiwum wskazać odpowiednie parametry ścieżki dostępu. Program podpowiada plik o nazwie NazwaFirmy_RRMMDD_HHMM i rozszerzeniem .zip umieszczony w domyślnym katalogu archiwum. RRMMDD to rok, miesiąc i dzień, a HHMM godzina i minuta rozpoczęcia archiwizacji.

 

Hasło archiwum
W celu zabezpieczenia danych z archiwum przed dostępem osób nieuprawnionych należy wpisać w tych polach ciąg znaków, stanowiących hasło zabezpieczające dane. Hasło nie musi być wspólne z tym, które jest używane do zabezpieczenia dostępu do danych w programie, a nawet, ze względów bezpieczeństwa, powinno być inne. Należy wpisać je dwukrotnie w polach Hasło i Potwierdzenie.

Odtworzenie zarchiwizowanych danych bez znajomości hasła jest niemożliwe.

 

Wykonaj
Po wybraniu tego przycisku program otwiera okno dialogu Tworzenie kopii bezpieczeństwa i sporządza kopię.

 

Anuluj
Wybranie tego przycisku zamyka dialog pozostawiając otwarte okno programu "bez firmy".

 

Pomoc
Wybranie tego przycisku otwiera okno pomocy kontekstowej..