Administracja > Rozpoczęcie pracy > Zakładanie firmy

Drukuj

Zakładanie firmy

Proces zakładania nowej firmy polega na zarejestrowaniu danych firmy w programie. Należy podać podstawowe dane zakładanej firmy:

pełną nazwę firmy w formie, w jakiej będzie się pojawiać na wydrukach,

numer identyfikacyjny podatnika - NIP

nazwę skróconą, wykorzystywaną przez program do identyfikacji firmy,

nazwę katalogu, w którym przechowywane będą bazy danych firmy.

Program zapisuje te dane we wskazanym folderze na dysku. Dane każdej z firm zapisane są w odrębnym katalogu dyskowym, tworzonym w momencie zakładania firmy.

Dane nowo utworzonej firmy będą aktywne przez 60 dni. Usunięcie ograniczenia czasowego wymaga wprowadzenia kodu aktywacji wydanego po wysłaniu karty rejestracyjnej. Aktywacji podlegają dane firmy identyfikowanej przez pełną nazwę firmy i numer NIP.

 

Zobacz także:

Procedura tworzenia nowej firmy i aktywacji jej danych

Procedura zmiany nazwy lub NIP firmy.