Administracja > Wymiana danych > Format 3.0 - import

Drukuj

Format 3 - procedura importu - procedura

1.Wybrać polecenie Import danych z menu Firma. Otworzy się okno Import danych.

2.W oknie Import danych wybrać Format 3 i kliknąć przycisk Wykonaj. Otworzy się okno umożliwiające wybór pliku z danymi i szablonu danych.

3.Wybrać plik zawierający dane lub wpisać jego nazwę; wskazać odpowiedni szablon (HMFK.ams dla danych z programu Finanse i Księgowość, HMIN.ams dla danych z innych programów)

4.W oknie Proszę wskazać nadawcę kliknąć OK.

5.Otwiera się okno Importowane dane: xxx, opisujące nadawcę danych - firmę, przez którą został utworzony importowany plik. W oknie tym można:

wpisać np. tę firmę do kartoteki kontrahentów, klikając przycisk Dodaj do kartoteki

lub

pominąć jej dane, klikając przycisk Pomiń.

6.W zależności od tego jakie dane zawiera importowany plik, otworzy się odpowiednie okno Importowane dane, prezentując dane towaru, kontrahenta, urzędu itp. W każdym przypadku dostępne są przyciski Dodaj do kartoteki i Pomiń. Podczas wpisywania danych do odpowiednich kartotek program przeprowadza kontrolę poprawności danych, wyświetlając odpowiednie komunikaty.

7.Po zakończeniu importu wyświetlane jest okno Importowane dane niezawierające danych, z przyciskiem Zamknij. Należy kliknąć ten przycisk.

8.W oknie Import danych wyświetlane są informacje o przebiegu operacji importu.