Administracja > Wymiana danych > Eksport dokumentów do Connect

Drukuj

Eksport dokumentów do Connect

Do eksportu wystawionych dokumentów handlowych i magazynowych do programu księgowego służy funkcja Eksport danych do Connect. Dostępna jest ona z poziomu odpowiedniej dla dokumentów w kartotekach dokumentów Sprzedaż, Magazyn, Zakup oraz dla Raportów płatności pod przyciskiem Operacje.

 

Operacja eksportu danych płatności dostępna jest z okna zestawienia Raporty płatności kartoteki pieniędzy (Pieniądze > Zestawienia > Raporty płatności). Po wybraniu tego zestawienia i określeniu jego parametrów (za jaki okres oraz dla których rejestrów pieniężnych) na ekranie pojawia się lista utworzonych przez program raportów płatności. Funkcja Eksport danych do Connect jest dostępna pod przyciskiem Operacje tej listy.

 

Przed wywołaniem funkcji Eksport danych do Connect należy zaznaczyć dokumenty, które mają być przesłane W wyświetlonym oknie jako rodzaj eksportu danych należy wybrać Eksport format 3.0 – Do programu księgowego i kliknąć przycisk Wyślij.

Podczas eksportu danych program pomija wszystkie dokumenty anulowane.

 

Przed wysłaniem dokumentów wyświetlany jest dialog z parametrami eksportu.

 

Zobacz również:

Statusy dokumentów wysłanych do Connect

Eksport dokumentów handlowych przez Connect - procedura

Eksport dokumentów magazynowych przez Connect - procedura

Eksport dokumentów płatności przez Connect - procedura

Ustawienia - Współpraca z Connect