Strona startowa

Drukuj

Rozpoczęcie i organizacja pracy

Po uruchomieniu Administracji, dostępna staje się funkcjonalność pozwalająca utworzyć nową firmę oraz zarządzać konfiguracją połączeń firmy (bazy danych). Nową firmę zakłada się w kolejnych krokach kreatora tworzenia firmy uruchamianego z listy firm. Lista firm jest wspólna dla wszystkich modułów Symfonia ERP korzystających z tej samej konfiguracji globalnej.

 

Po zalogowaniu się do nowej firmy, należy wprowadzić dane ewidencyjne firmy. W Symfonia ERP dane ewidencyjne są wspólne w ramach systemu, a tym samym współdzielone dla wszystkich modułów pracujących z wybraną firmą. Raz wprowadzone w jednym z modułów są dostępne, widoczne i obowiązujące we wszystkich modułach systemu.

 

Następnie należy zarejestrować licencję.

 

Kolejną czynnością jest dodanie osób, a następnie użytkowników. Zarządzanie użytkownikami w module Administracja to przede wszystkim wprowadzenie odpowiednich loginów, nadanie użytkownikom praw do modułów systemu oraz praw efektywnych dających dostęp do określonych operacji biznesowych. Użytkownicy systemu są elementem wspólnym na poziomie jednej firmy, tzn. użytkownik mający uprawnienia do pracy w jednym module może mieć jednocześnie uprawnienia do innego modułu.

Jednym z ważniejszych elementów zarządzania i planowania zabezpieczeń danych firmy jest opracowanie polityki haseł, która zapewni wystarczające bezpieczeństwo podczas logowania do danych firmy.

Kolejnymi czynnościami konfiguracyjnymi mogą być między innymi: wskazanie dostępnych modułów dla firmy, zarządzanie historia zapisu danych w tabelach bazy danych, dodanie pluginów dokumentów.

 

Instalacja i zarządzanie wchodzącymi w skład Symfonii ERP zestawieniami Business Intelligence.

 

Moduł Administracja posiada wbudowaną funkcjonalność konwersji baz do kolejnych wersji systemu.

 

Pierwsza próba zalogowania się do firmy wymagającej aktualizacji uruchamia procedurę konwersji bazy. Proces aktualizacji danych zostanie zainicjowany dopiero po potwierdzeniu sporządzenia kopii bezpieczeństwa bazy danych.

 

Symfonia ERP nie zawiera funkcjonalności automatycznego wykonywania kopii bezpieczeństwa danych. Należy zaplanować odpowiedni model sporządzania i odtwarzania kopii bezpieczeństwa bazy na serwerze Microsoft SQL.

 

 

W sytuacji, gdy firma była konwertowana procedura przygotowania wygląda nieco inaczej. Ponieważ dane ewidencyjne firmy zostały wprowadzone wcześniej, nie ma potrzeby ich ponownego uzupełniania, należy tylko zweryfikować ich poprawność. Podobnie jak w przypadku nowej firmy, należy należy zarejestrować licencję. Następnie nadać użytkownikom prawa do modułów. Ze względu na możliwe zmiany w obszarze praw efektywnych, należy zweryfikować uprawnienia istniejących użytkowników.

Użytkownik modułu Administracja może uzyskać potrzebne informacje i pomoc, wybierając odpowiednia opcję z menu Pomoc.

 

Tematy powiązane:

Wykaz procedur

Przyciski skrótów