Strona startowa

Drukuj

Edycja typu załącznika

W tym oknie można określić zawartość wybranego pliku. Po określeniu zawartości pliku pojawi się ona w kolumnie Zawartość w tabeli załączników przy wybranym pliku.

 

Dostępne są:

dla faktury sprzedaży:

<nieokreślony>

Wizualna postać dokumentu

Dane dokumentu

Załącznik zawsze wysyłany do kontrahenta

Dane księgowania

dla faktury zakupu:

<nieokreślony>

Wizualna postać dokumentu

Dane dokumentu

Dane księgowania

dla umowy:

<nieokreślony>

Wizualna postać dokumentu

Dane dokumentu

Załącznik zawsze wysyłany do kontrahenta

dla wyciągu:

<nieokreślony>

Wizualna postać dokumentu

Dane dokumentu

dla przelewu:

<nieokreślony>

Dane dokumentu

 

Poszczególne kategorie typu złączników mogą być użyte tylko raz dla dokumentu. Tylko typ <nieokreślony> nie ma takiego ograniczenia.