Praca z danymi firmy > Nowy link

Drukuj

Nowy link

Zawartość linku – z listy rozwijanej należy wybrać typ zawartości linku.

 

Szczegóły linku:  

Adres – należy podać nazwę linku.

Opis – pole do wprowadzenia dodatkowych danych opisujących link.