Praca z danymi firmy > Nowy załącznik

Drukuj

Nowy załącznik

Zawartość pliku – z listy rozwijanej należy wybrać typ zawartości pliku załącznika.

 

Szczegóły pliku:

Plik – należy podać nazwę pliku.

Przeglądaj –  otwiera okno systemowe Wybierz plik, w którym należy wybrać lokalizację załącznika na dysku.

Opis – pole do wprowadzenia dodatkowych danych opisujących załącznik.