Aplikacja mobilna > Paragony

Drukuj

Paragony

W zakładce Paragony znajdują się wszystkie utworzone w aplikacji paragony oraz zafiskalizowane paragony utworzone w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel. Przeglądanie paragonów odbywa się poprzez przesuwanie ekranu. Domyślnie wyświetlane są paragony z ostatnich trzech miesięcy, w ustawieniach dodatku do Handlu użytkownik może ustawić liczbę dni synchronizacji paragonów (Ustawienia > Rozwiązania dodatkowe > Ustawienia – Mobilny Handel). Brak pozycji na liście oznacza, że nie była przeprowadzona synchronizacja paragonów lub paragony nie były tworzone w wybranym okresie.

 

Ekran danych kontrahenta i płatności

Ekran towarów

Rezerwacja ilościowa towarów

Rezerwacja towaru ze wskazaniem dostaw

Rabaty

Ustawianie akcji marketingowych

Edytowanie opisu pozycji paragonu

Komentarz do paragonu

Podsumowanie paragonu

Wybór formy płatności

Fiskalizacja paragonu

Operacje na paragonie o statusie „w buforze”

Operacje na paragonie o statusie „wysłano”

Operacje na paragonie o statusie „w kolejce”

Szczegóły paragonu

Wydruk dokumentu magazynowego wydania

 

W górnej części ekranu pod wyszukiwarką paragonów znajduje się informacja o zakresie z jakiego wyświetlane są paragony. Na dole okna znajduje się w formie tabeli podsumowanie wyświetlanych paragonów. Kolumny tabeli przedstawiają ilość pozycji paragonów znajdujących się na liście, ich sumę netto, brutto oraz VAT. Przycisk Wstecz cofa do menu głównego aplikacji.

 

imgmh_23_8_117

 

Nad informacją o zakresie znajduje się wyszukiwarka paragonów. Po kliknięciu w pole wyszukiwarki ukaże się klawiatura urządzenia. Aby wyszukać dany paragon należy wpisać w wyszukiwarkę jego numer lub nazwę odbiorcy/nabywcy, bądź początkowe znaki numeru paragonu lub nazwy odbiorcy/nabywcy, a następnie kliknąć na przycisk lupy widoczny na klawiaturze. Na ekranie zostaną zaprezentowanie paragony odpowiadające wynikom wyszukiwania.

 

imgmh_23_8_118

 

Paragony można wyszukać również za pomocą okna wyszukiwania. Po kliknięciu w przycisk widoczny po lewej stronie wyszukiwarki na ekranie wyświetli się okno, w którym użytkownik ma możliwość wyszukiwania paragonów po nazwie nabywcy i nazwie odbiorcy oraz ustawienia okresu z jakiego będą wyszukiwane paragony.

 

imgmh_23_8_119

 

W pierwszym polu należy wybrać odbiorcę, którego paragony mają zostać wyszukane. W drugim polu można określić nabywcę. W tym celu należy kliknąć na ikonkę kontrahenta lub Wybierz, a następnie wybrać kliknięciem kontrahenta z listy (w celu ułatwienia można skorzystać z wyszukiwarki). Na liście widoczni są kontrahenci, którzy są przypisani do danego handlowca lub nie mają ustawionego głównego handlowca. W polach Pokaż od i do handlowiec określa datę początku oraz końca okresu wyszukiwania paragonów. Po kliknięciu na daną datę ukaże się kalendarz umożliwiający wskazanie konkretnej daty. Aby wyświetlić przefiltrowane na podstawie wybranych ustawień paragony należy kliknąć przycisk OK. Przycisk Anuluj umożliwia powrót do listy paragonów bez użycia filtrowania.

 

imgmh_23_8_120

 

Poniżej przedstawiono poszczególne kroki procesu fiskalizacji.