Aplikacja mobilna > Paragony > Podsumowanie paragonu

Drukuj

Podsumowanie paragonu

Ekran podsumowania został podzielony na dwie zakładki Pozycje i Szczegóły. W zakładce Pozycje znajduje się tabela, której wiersze stanowią kolejno dodawane towary. Kolumny zaś przedstawiają: liczbę porządkową pozycji paragonu, nazwę oraz ilość danego towaru, jednostkę miary zamawianego towaru, cenę towaru (jest to cena netto lub brutto – w zależności od wyboru na ekranie płatności i dostawy) oraz wartość towaru brutto.

 

Powyżej listy pozycji wyświetlane są informacje o odbiorcy oraz nabywcy – kod i nazwa.

 

Poniżej wyświetlone jest podsumowanie całego paragonu – suma LP, wartość netto, VAT oraz wartość brutto. Jeśli na towarach zostały przyznane rabaty, wówczas w podsumowaniu są prezentowane dane przed i po udzieleniu rabatu.

 

Jeśli dla towarów ustawiono gratisowe akcje marketingowe, wówczas towary gratisowe są prezentowane w tabeli jako dodatkowe pozycje (oznaczone ikonką prezentu), a wartość pozycji podstawowych i gratisowych jest odpowiednio przeliczona, zgodnie z konfiguracją ustawień globalnych dotyczących tworzenia gratisów z akcji marketingowych.

 

imgmh_23_8_181

 

W sytuacji, gdy wykorzystywane są limity kupieckie i paragon jest wystawiany dla odbiorcy z listy kontrahentów, na ekranie podsumowania widoczny jest również przycisk Pokaż limity kupieckie. Po wybraniu przycisku wyświetlają się w formie tabeli limity dla nabywcy – zarówno limity indywidualne, jak i limity grupy. Handlowiec posiada zatem informację o przyznanych oraz wykorzystanych limitach nabywcy w danym zakresie. Wartość limitu po wysłaniu paragonu nie zmienia się.

 

imgmh_23_8_182

 

imgmh_23_8_183

 

Jeżeli wyłączone jest ustawienie Tworzony paragon nie weryfikuje limitu kupieckiego i gdy wysyłka paragonu spowoduje przekroczenie pozostałego limitu, wówczas użytkownik dostanie ostrzeżenie o przekroczeniu limitu lub nie będzie mógł zafiskalizować paragonu (w zależności od ustawień). Jeżeli ustawienie Tworzony paragon nie weryfikuje limitu kupieckiego jest włączone to wartość limitu nie ma wpływu na fiskalizacje paragonu.

 

Jeśli nabywca nie posiada przyznanych limitów kupieckich, wówczas na ekranie podsumowania wyświetlany jest komunikat „Nabywca nie ma ustalonych limitów kupieckich”.

 

imgmh_23_8_184

 

W zakładce Szczegóły wyświetlane są dane odbiorcy i nabywcy takie jak kod, nazwa, NIP oraz adres.

 

imgmh_23_8_185

 

Aby wysłać paragon do systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel należy kliknąć przycisk Wyślij.