Aplikacja mobilna > Paragony > Rezerwacja ilościowa towarów

Drukuj

Rezerwacja ilościowa towarów

Funkcjonalność pozwala na utworzenie paragonu ze wskazaniem magazynu, z której ma zostać zarezerwowany towar. Opcja ta jest możliwa po wybraniu w ustawieniach globalnych sposobu zakładania rezerwacji na paragonach Rezerwacja ilościowa automatyczna lub Rezerwacja ilościowa ręczna (Ustawienia > Rozwiązania dodatkowe > Ustawienia – Mobilny Handel). Wybór magazynu następuje z poziomu tworzenia paragonu w aplikacji mobilnej. Kliknięcie w dany towar powoduje wyświetlenie okna dostępnych akcji, gdzie należy wskazać opcję Wybierz magazyn.

 

imgmh_23_8_150

 

Należy pamiętać, że na towar o typie usługa nie można zakładać rezerwacji.

 

Po kliknięciu na towar o typie usługa i wybraniu akcji Wybierz magazyn na ekranie wyświetli się poniższy komunikat.

 

imgmh_23_8_151

 

Zakładanie rezerwacji ilościowej na domyślnym magazynie

Na ekranie zaprezentowany zostanie stan handlowy towaru znajdujący się tylko na domyślnym magazynie użytkownika lub globalny, jeśli użytkownik nie ma ustawionego domyślnego magazynu. Handlowiec w polu Ilość ma możliwość wpisania ilość towaru jaka ma zostać zarezerwowana. Na dole ekranu znajduje się podsumowanie, w którym uwzględniona jest ilość towaru, jaka została zarezerwowana oraz stan handlowy na domyślnym magazynie.

 

imgmh_23_8_152

 

Po dokonaniu rezerwacji należy zatwierdzić wprowadzone dane korzystając z przycisku OK. Przycisk Wstecz cofa do poprzedniego ekranu, a wprowadzone dane nie zostają zapisane.

 

W przypadku, gdy w ustawieniach globalnych wybrany jest sposób zakładania rezerwacji Rezerwacja ilościowa automatyczna (Ustawienia > Rozwiązania dodatkowe > Ustawienia – Mobilny Handel) oraz użytkownik od razu poda ilość towaru na pozycji w polu Ilość na ekranie towarów rezerwacje na ten towar zostaną automatycznie założone na domyślny magazyn.

 

imgmh_23_8_153

 

Jeśli ustawiony jest sposób zakładania rezerwacji Rezerwacja ilościowa ręczna, wówczas rezerwacje nie muszą być założone na wszystkie ilości towarów dodanych do dokumentu. W przypadku, gdy nie wszystkie ilości towarów zostały zarezerwowane, przy próbie przejścia do kolejnego ekranu pojawi się komunikat „Nie wszystkie pozycje posiadają pełne rezerwacje ilościowe. Czy automatycznie uzupełnić ilości?”. Wybranie opcji NIE pozostawi aktualne rezerwacje bez zmian. Natomiast wybranie opcji TAK sprawi, że rezerwacje na pełne ilości towaru zostaną założone automatycznie na domyślnym magazynie.

 

imgmh_23_8_154

 

Zakładanie rezerwacji ilościowej według hierarchii magazynów

Na ekranie zaprezentowane zostaną stany handlowe towaru na magazynach uwzględnionych w hierarchii użytkownika (jeśli użytkownik nie ma przypisanej własnej hierarchii magazynowej – magazyny są pobierane z ustawień globalnych).

 

Handlowiec w polu Ilość ma możliwość wpisania ilość towaru jaka ma zostać zarezerwowana na dowolnym magazynie dostępnym w hierarchii. Po wpisaniu ilości, zaznaczone zostaje pole wyboru widoczne przy wybranym magazynie. Handlowiec może rezerwować dany towar z kilku magazynów w hierarchii. Na dole ekranu znajduje się podsumowanie, w którym uwzględniona jest łączna ilość towaru, jaka została zarezerwowana oraz suma stanu handlowego wszystkich magazynów w hierarchii.

 

imgmh_23_8_155

 

Po dokonaniu rezerwacji należy zatwierdzić wprowadzone dane korzystając z przycisku OK. Przycisk Wstecz cofa do poprzedniego ekranu, a wprowadzone dane nie zostają zapisane.

 

W przypadku, gdy w ustawieniach globalnych wybrany jest sposób zakładania rezerwacji Rezerwacja ilościowa automatyczna (Ustawienia > Rozwiązania dodatkowe > Ustawienia – Mobilny Handel) oraz użytkownik od razu poda ilość towaru na pozycji w polu Ilość na ekranie towarów rezerwacje na ten towar zostaną automatycznie założone zgodnie z hierarchia magazynów.

 

imgmh_23_8_156

 

Jeśli ustawiony jest sposób zakładania rezerwacji Rezerwacja ilościowa ręczna, wówczas rezerwacje nie muszą być założone na wszystkie ilości towarów dodanych do dokumentu. W przypadku, gdy nie wszystkie ilości towarów zostały zarezerwowane, przy próbie przejścia do kolejnego ekranu pojawi się komunikat „Nie wszystkie pozycje posiadają pełne rezerwacje ilościowe. Czy automatycznie uzupełnić ilości?”. Wybranie opcji NIE pozostawi aktualne rezerwacje bez zmian. Natomiast wybranie opcji TAK sprawi, że rezerwacje zostaną założone automatycznie według hierarchii magazynów na pozycjach, które nie miały wskazanych rezerwacji na pełne ilości towaru.

 

imgmh_23_8_157