Aplikacja mobilna > Paragony > Ustawianie akcji marketingowych

Drukuj

Ustawianie akcji marketingowych

Po przejściu do listy towarów dodanych do paragonu, w polu Akcja prezentowana jest domyślna akcja marketingowa ustawiona dla danego towaru. Jeśli towar ten nie posiada domyślnej akcji – wtedy jest ona pobierana z ustawień globalnych. W przypadku braku domyślnej akcji w ustawieniach globalnych – w polu Akcja zostanie wyświetlony „Brak” tzn. towar nie posiada akcji marketingowej.

 

Handlowiec ma możliwość zmiany danej akcji marketingowej dla każdego towaru poprzez rozwinięcie pola Akcja i wskazanie innej akcji marketingowej dostępnej na liście. Na liście akcji prezentowane są tylko aktywne i aktualnie obowiązujące akcje.

 

imgmh_23_8_179

 

W przypadku wyboru akcji o typie podstawowa na towarze nie zachodzą żadne zmiany, natomiast w przypadku akcji gratisowej przy towarze prezentowana jest ilość gratisowa oraz łączna ilość danego towaru (ilość podstawowa + ilość gratisowa) oraz pojawia się znacznik Gratis. Aplikacja automatycznie weryfikuje czy zamawiana ilość towaru jest zgodna z ilością podstawową (określoną w systemie Handel/Handel ERP), przy której jest przyznawany gratis.

 

imgmh_23_8_175

 

Po przejściu do podsumowania paragonu gratisy są prezentowane jako dodatkowe pozycje. Podczas fiskalizacji następuje również weryfikacja czy wybrana akcja marketingowa jest aktywna oraz czy jej zakres obowiązywania jest aktualny.

 

imgmh_23_8_176