Aplikacja mobilna > Paragony > Wydruk dokumentu magazynowego wydania

Drukuj

Wydruk dokumentu magazynowego wydania

W rozwiązaniu Symfonia Mobilny Handel użytkownik ma możliwość wydruku dokumentów magazynowego wydań powiązanych z paragonem. Funkcjonalność jest dostępna tylko, gdy aplikacja pracuje w trybie online. Jeśli aplikacja pracuje w trybie offline, podczas próby wydruku dokumentu wydania pojawi się odpowiedni komunikat.

 

imgmh_23_8_193

 

Handlowiec po kliknięciu na wystawiony dokument paragonu ma możliwość wybrania opcji Drukuj wydanie.

 

imgmh_23_8_194

 

Na ekranie wyświetlone zostaną opcje wydruku dokumentu wydania. Spośród dostępnych akcji handlowiec ma do wyboru możliwość wydruku poszczególnych lub wszystkich powiązanych dokumentów wydań magazynowych. Przycisk Anuluj powoduje powrót do listy dokumentów.

 

imgmh_23_8_195

 

Jeśli z paragonem nie zostały powiązane żadne dokumenty magazynowe wydania na ekranie zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

 

imgmh_23_8_196

 

Po wybraniu opcji wydruku dokumentu wydania i zatwierdzeniu wydruku, dokument zostanie wysłany do drukarki wskazanej w ustawieniach aplikacji. W przypadku, gdy drukarka nie została skonfigurowana w ustawieniach, wówczas po kliknięciu Tak użytkownik zostanie przeniesiony na ekran wyszukiwania urządzeń Bluetooth. Jeżeli użytkownik nie ma włączonego modułu Bluetooth aplikacja poprosi o jego włączenie. Na ekranie widoczne są powiązane oraz dostępne urządzenia. Klikniecie na nazwę danego urządzenia spowoduje wyświetlenie okna z zapytaniem o ustawienie drukarki jako domyślnej. Kliknięcie na przycisk Tak spowoduje dodanie jej do ustawień aplikacji. Po kliknięciu przycisku Nie dokument zostanie wysłany do drukarki oraz do systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, ale drukarka nie zostanie ustawiona jako domyślna.

 

imgmh_23_8_197

 

Wydrukowane wydanie zawiera:

datę wystawienia;

datę operacji;

kod magazynu;

nazwę magazynu;

dane odbiorcy – nazwę, adres oraz NIP;

pozycje towarów;

użytkownik handlowy wystawiający dokument.

 

imgmh_23_8_198