Aplikacja mobilna > Paragony > Ekran danych kontrahenta i płatności

Drukuj

Ekran danych kontrahenta i płatności

W kartotece Paragony użytkownik może utworzyć nowy paragon, klikając przycisk „+”. Wyświetli się ekran danych kontrahenta i płatności.

 

Użytkownik ma możliwość utworzenia paragonu dla nowego odbiorcy lub kontrahenta wybranego z listy istniejących kontrahentów, którzy w wymiarze mh Handlowiec mają wybranego danego handlowca lub nie mają przypisanego żadnego handlowca. W tym celu należy kliknąć na ikonę odbiorcy i wybrać jedna z dostępnych akcji.

 

Tylko użytkownik mobilny, który ma przyznane uprawnienie Dodawanie kontrahenta, może dodawać nowych kontrahentów. Uprawnienie to można przyznać w ustawieniach dodatku do Handlu (Ustawienia > Rozwiązania dodatkowe > Uprawnienia użytkowników mobilnych).

 

imgmh_23_8_121

 

W przypadku, gdy wybrana została opcja dodawania nowego kontrahenta użytkownik wprowadza jego dane (Odbiorcy). Po wprowadzeniu oraz zapisaniu danych odbiorcy z poziomu aplikacji mobilnej automatycznie uzupełniają się także dane nabywcy. Klikając ponownie w dodanego odbiorcę użytkownik wywoła okno akcji, gdzie ma możliwość edycji danych kontrahenta.

 

imgmh_23_8_122

 

Aby usunąć dodanego odbiorcę należy kliknąć przycisk X widoczny obok nazwy odbiorcy.

 

Jeśli pole Odbiorca zostało uzupełnione nowo dodanym odbiorcą lub kontrahentem o statusie Nowy do weryfikacji handlowiec ma możliwość edycji pola Nabywca poprzez wybranie jego ikony wywołując tym okno dostępnych akcji. Użytkownik ma możliwość dodania nowego nabywcy lub wybrania kontrahenta spośród istniejących.

 

W przypadku, gdy pole odbiorca zostało uzupełnione kontrahentem o statusie Odrzucony niemożliwe będzie wybranie odroczonej formy płatności dla paragonu.

 

imgmh_23_8_123

 

Użytkownik może także utworzyć paragon dla kontrahenta spoza listy kontrahentów. W tym celu powinien w polu NIP nabywcy wpisać ręcznie NIP kontrahenta. Aby utworzyć paragon bez danych nabywcy należy pozostawić pole NIP nabywcy puste.

 

Poniżej handlowiec może określić typ dokumentu, rejestr pieniężny i formę płatności poprzez wybór z listy rozwijanej – po kliknięciu na wybrane pole, ukaże się lista dostępnych schematów typów dokumentów oraz rejestrów/form płatności (listy prezentują dane zdefiniowane w systemie Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel). Na podstawie tych pól zostaną uzupełnione informacje o terminie zapłaty.

 

Należy pamiętać, że podczas wyświetlania opcji rejestrów pieniężnych w pierwszej kolejności wyświetlane są rejestry pieniężne, do których handlowiec ma nadane uprawnienia (Ustawienia > Rozwiązania dodatkowe > Użytkownicy mobilni). Jeżeli handlowiec nie ma nadanego dostępu do żadnego rejestru, wówczas  brany jest pod uwagę rejestr ustawiony na kontrahencie. Jeśli kontrahent nie ma przypisanego rejestru, rejestry pobierane są z ustawień użytkowników mobilnych (Ustawienia > Rozwiązania dodatkowe > Użytkownicy mobilni), a na końcu z ustawień globalnych (Ustawienia > Rozwiązania dodatkowe > Ustawienia – Mobilny Handel).

 

Należy pamiętać, że w rozwiązaniu Symfonia Mobilny Handel obsługiwana jest tylko waluta PLN.

 

W polu poniżej należy także wybrać cennik, po kliknięciu na pole ukaże się lista dostępnych cenników zdefiniowanych w systemie Handel, do których handlowiec ma nadane uprawnienia (Ustawienia > Rozwiązania dodatkowe > Użytkownicy mobilni). Należy pamiętać, że cennik, który w ustawieniach modułu Mobilny Handel został wybrany jako cennik cen minimalnych nie jest prezentowany na liście cenników do wyboru w aplikacji mobilnej. Jeśli w ustawieniach modułu włączone jest ustawienie Wirtualne cenniki kontrahentów oraz w ustawieniach aplikacji mobilnej zaznaczone jest ustawienie domyślnego wyświetlania cennika z ostatnimi cenami kontrahenta, wówczas automatycznie ustawiany jest cennik z ostatnimi cenami wybranego kontrahenta (jeśli były wcześniej wystawiane faktury na danego kontrahenta).

 

Następnie należy wybrać z listy rozwijanej znacznik – ­po kliknięciu na wybrane pole, ukaże się lista dostępnych znaczników zdefiniowanych w ustawieniach Symfonia ERP Handel/ Symfonia Handel.

 

Możliwość wyboru cennika oraz znacznika dostępna jest tylko w przypadku, gdy użytkownik ma nadane uprawnienia do zmiany tych pól (Ustawienia > Rozwiązania dodatkowe > Uprawnienia użytkowników mobilnych).

 

W ostatnim kroku za pomocą przesuwanych przycisków należy wybrać czy do odbiorcy, Customer Service oraz handlowca mają zostać wysłane maile z dokumentem sprzedaży w formacie PDF. Przycisk oznaczony kolorem niebieskim – wysłanie maila z dokumentem; oznaczony na szaro – mail nie zostanie wysłany. Mail nie zostanie wysłany również jeżeli w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel nie będzie podany adres mailowy.

Czy wysłać do odbiorcy – adres mailowy odbiorcy ustawiany jest na formatce danego kontrahenta w kartotece Kontrahenci;

Czy wysłać do Customer Service – adres mailowy Customer Service pobierany jest z ustawień globalnych (Ustawienia > Rozwiązania dodatkowe > Ustawienia – Mobilny Handel);

Czy wysłać kopie do handlowca – adres mailowy handlowca pobierany jest z ustawień użytkownika mobilnego (Ustawienia > Rozwiązania dodatkowe > Użytkownicy mobilni).

 

W przypadku zaznaczenia wysyłki maila do adresata (odbiorcy, Customer Service, handlowca) poniżej pojawi się opcja wyboru typu wydruku dokumentu jaki ma zostać wysłany. W przypadku dokumentów sprzedaży możliwy jest wybór tylko wydruku z cenami widocznymi przy pozycjach towarów.

Aby możliwa była wysyłka maila do odbiorcy na formatce kontrahenta w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel w zakładce Pola własne (na klasycznym oknie zakładka Wymiary) musi być zaznaczona opcja mh Zgoda na kontakt marketingowy. W przeciwnym wypadku w aplikacji niemożliwe jest zaznaczenie opcji Czy wysłać do odbiorcy wyświetlony zostanie komunikat „Odbiorca nie posiada zgody na kontakt marketingowy”.

 

imgmh_23_8_124

 

Po ustawieniu wszystkich wymaganych pól, handlowiec może przejść do dodawania towarów do paragonu klikając przycisk Dalej. Przycisk Wstecz cofa użytkownika aplikacji do ekranu z listą paragonów.