Aplikacja mobilna > Paragony > Forma płatności

Drukuj

Forma płatności

Forma płatności Terminal jest widoczna tylko jeśli w ustawieniach modułu Mobilny Handel lub w ustawieniach użytkowników mobilnych został określony Terminal płatniczy SumUp lub PAX.

 

W ustawieniach modułu Symfonia Mobilny Handel znajduje się ustawienie decydujące o możliwości zmiany sposobu zapłaty po wystawieniu dokumentu handlowego w aplikacji mobilnej (Ustawienia > Rozwiązania dodatkowe > Ustawienia – Mobilny Handel).

 

Gdy ustawienie Umożliwiaj zmianę sposobu zapłaty po wystawieniu dokumentu handlowego jest wyłączone – płatność za paragon jest realizowana zgodnie z wybraną na dokumencie formą płatności. Handlowiec podczas tworzenia paragonu wybiera formę płatności na ekranie danych kontrahenta i płatności.

 

Należy pamiętać, że w sytuacji gdy na dokumencie została wybrana forma płatności o typie inna, a użytkownik mobilny nie korzysta z terminala płatniczego – na ekranie zostanie wyświetlone okno wyboru formy płatności - gotówka.

 

Ponadto w przypadku wyboru na dokumencie formy płatności o typie bankowa – na ekranie zostanie wyświetlone okno wyboru formy płatności: gotówka lub terminal (jeśli handlowiec korzysta z terminala płatniczego).

 

W przypadku włączonego ustawienia, użytkownik mobilny ma możliwość wyboru sposobu zapłaty po wystawieniu dokumentu sprzedaży. Po zatwierdzeniu dokumentu na ekranie zostanie wyświetlone okno opcji, w którym użytkownik ma możliwość wyboru formy płatności:

Odroczona – przesunięcie terminu zapłaty za paragon. Rozliczenie paragonu możliwe jest wtedy tylko z poziomu systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel.

Gotówka – płatność gotówką.

Terminal – płatność za pomocą terminala SumUp Air lub PAX.
Integracja płatności przez terminal płatniczy SumUp
Integracja płatności przez terminal płatniczy PAX

 

Odroczona forma płatności widoczna jest jeśli w ustawieniach modułu Mobilny Handel zostało włączone ustawienie Używaj odroczonych form płatności na paragonie.

Forma płatności Terminal jest widoczna tylko jeśli w ustawieniach modułu Mobilny Handel lub w ustawieniach użytkowników mobilnych został określony Terminal płatniczy – SumUp lub PAX.

 

imgmh_23_8_186