Aplikacja mobilna > Paragony > Operacje na paragonie o statusie „w buforze”

Drukuj

Operacje na paragonie o statusie „w buforze”

Po wejściu do zakładki Paragony wyświetli się lista wszystkich ostatnio utworzonych w aplikacji paragonów. Na liście mogą znajdować się paragony o statusie „w buforze”.

 

imgmh_23_8_18

 

Kliknięcie na zamówienie o statusie „w buforze” wywoła okno możliwych do wykonania akcji. Wśród nich znajdują się:

fiskalizacja – aplikacja podejmie próbę zafiskalizowania paragonu, po fiskalizacji otrzyma status wysłano. W przypadku braku pozycji na paragonie, użytkownik otrzyma stosowny komunikat;

edytowanie paragonu – użytkownikowi zostanie zaprezentowany pierwszy ekran procesu tworzenia paragonu; paragon znajduje się na takim etapie, na jakim zostało przerwane, aby kontynuować tworzenie paragonu należy postępować tak jak podczas tworzenia nowego paragonu;

usuwanie paragonu – paragon zostanie usunięty i zniknie z listy ostatnich paragonów;

anulowanie – powrót do aktualnego widoku ekranu bez wykonywania żadnych operacji.