Aplikacja mobilna > Paragony > Operacje na paragonie o statusie „wysłano”

Drukuj

Operacje na paragonie o statusie „wysłano”

Po wejściu do zakładki Paragony wyświetli się lista wszystkich ostatnio utworzonych w aplikacji paragonów. Na liście mogą znajdować się paragony o statusie „wysłano”.

 

imgmh_23_8_188

 

Kliknięcie na zamówienie o statusie „wysłano” wywoła okno możliwych do wykonania akcji. Wśród nich znajdują się:

kopiowanie do nowego paragonu – ustawienia z danego paragonu zostaną skopiowane i wklejone do nowego paragonu, które zostanie utworzone po kliknięciu przycisku odpowiedzialnego za kopiowanie Po wysłaniu takiego paragonu w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel pomiędzy oryginalnym, a skopiowanym dokumentem zostanie utworzone powiązanie „inne”.

wyświetlenie szczegółów paragonu – wyświetlenie okna przedstawiającego szczegóły wysłanego paragonu.

wydruk wydania – drukowanie dokumentów wydań powiązanych z paragonem na drukarce wskazanej w ustawieniach aplikacji. Wydruk dokumentu magazynowego wydania >>

anulowanie – powrót do aktualnego widoku ekranu bez wykonywania żadnych operacji.