Aplikacja mobilna > Paragony > Szczegóły paragonu

Drukuj

Szczegóły paragonu

Po wybraniu opcji Szczegóły na ekranie wyświetlone zostanie okno podzielone na dwie zakładki Nagłówek i Pozycje. W górnej części obu zakładek znajdują się poniższe informacje o dokumencie:

kod dokumentu;

typ obsługi dokumentu;

data wystawienia oraz data sprzedaży;

typ cen – brutto;

rabat – ustawiony w nagłówku dokumentu podczas tworzenia dokumentu w aplikacji mobilnej;

wartość netto oraz brutto dokumentu;

kwota wpłacona i pozostała do zapłaty.

 

Poniżej w zakładce Nagłówek wyświetlone są dane Nabywcy (nazwa, kod, NIP kontrahenta) oraz Odbiorcy (nazwa, kod, NIP kontrahenta).

 

Następnie prezentowane są dane dotyczące płatności: Rejestr pieniężny, Forma płatności i Termin płatności oraz znacznik dokumentu i numer paragonu. Poniżej znajdują się informacje o użytkowniku wystawiającym dokument oraz głównym handlowcu przypisanym do odbiorcy.

 

W szczegółach dokumentów znajdują się również informacje, do których adresatów wysłany został mail z dokumentem w formacie PDF. Informacje te są wyłącznie do podglądu, użytkownik nie ma możliwości ich edycji.

 

Na końcu zakładki Nagłówek prezentowany jest Opis dokumentu, Notatka oraz tabela zawierająca płatności do paragonu.

 

imgmh_23_8_191

 

W zakładce Pozycje znajduje się lista pozycji towarów na dokumencie. Każda pozycja zawiera informacje o nazwie towaru, kodzie towaru, ilość, rabacie (jeśli został ustawiony indywidualny rabat dla pozycji), stawce oraz wartość VAT, cenie jednostkowej brutto, wartości netto oraz wartości brutto pozycji.

 

Jeśli podczas tworzenia dokumentu na danej pozycji została dodana akcja marketingowa, wówczas w szczegółach dokumentu na tej pozycji widoczna jest dodatkowo nazwa tej akcji. W przypadku, gdy dana pozycja zawiera ilości gratisowe towaru dodane w ramach akcji marketingowej oprócz nazwy akcji widoczna będzie również ikona prezentu.

 

Na dole ekranu w obydwu zakładkach wyświetlone jest podsumowanie całego paragonu– suma liczby pozycji, wartość netto, brutto oraz wartość VAT. Jeśli na towarach zostały przyznane rabaty, wówczas w podsumowaniu są prezentowane dane przed i po udzieleniu rabatu. Przycisk Wstecz cofa użytkownika do listy paragonów.

 

imgmh_23_8_192